Nỗi lòng của shipper được đi làm trở lại

Shipper trở thành huyết mạch quan trọng trong dòng chảy của hàng hóa đến người tiêu dùng. Ảnh: Anh Tú
Shipper trở thành huyết mạch quan trọng trong dòng chảy của hàng hóa đến người tiêu dùng. Ảnh: Anh Tú
Shipper trở thành huyết mạch quan trọng trong dòng chảy của hàng hóa đến người tiêu dùng. Ảnh: Anh Tú
Lên top