Nhiều bất thường trong quyết định tự chủ ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: PV.
Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: PV.
Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: PV.
Lên top