Bệnh viện nợ lương, bác sĩ phải đi bán rau: Sự việc chưa có tiền lệ

Nữ điều dưỡng Lê Thanh Huyền (khoa Phụ sản) bán rau vào buổi tối sau khi bị Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương kéo dài.
Nữ điều dưỡng Lê Thanh Huyền (khoa Phụ sản) bán rau vào buổi tối sau khi bị Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương kéo dài.
Nữ điều dưỡng Lê Thanh Huyền (khoa Phụ sản) bán rau vào buổi tối sau khi bị Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương kéo dài.
Lên top