Bệnh viện nợ lương, bác sĩ đi bán rau: Đại diện Tổng LĐLĐVN họp với Bộ Y tế

Nữ điều dưỡng Lê Thanh Huyền (khoa Phụ sản) bán rau vào buổi tối sau khi bị Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương kéo dài.
Nữ điều dưỡng Lê Thanh Huyền (khoa Phụ sản) bán rau vào buổi tối sau khi bị Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương kéo dài.
Nữ điều dưỡng Lê Thanh Huyền (khoa Phụ sản) bán rau vào buổi tối sau khi bị Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương kéo dài.
Lên top