Đề xuất tạm ngừng cơ chế tự chủ ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Y, bác sĩ bệnh viện Tuệ Tĩnh trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: PV.
Y, bác sĩ bệnh viện Tuệ Tĩnh trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: PV.
Y, bác sĩ bệnh viện Tuệ Tĩnh trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: PV.
Lên top