Ngư dân Thanh Hóa vui mừng bắt được cá lạ, nghi là cá sủ vàng

Lên top