Bắt được cá lạ nặng 1,3 kg, nghi là cá sủ vàng

Con cá nặng 1,3kg, hiện vẫn sống bình thường.
Con cá nặng 1,3kg, hiện vẫn sống bình thường.
Con cá nặng 1,3kg, hiện vẫn sống bình thường.