Ngang nhiên chở hơn 1 tấn lợn bệnh đi tiêu thụ

Lợn chở trên xe tải dù còn sống nhưng vẫn muối nước đá khi phát hiện (ảnh Nhật Hồ)
Lợn chở trên xe tải dù còn sống nhưng vẫn muối nước đá khi phát hiện (ảnh Nhật Hồ)
Lợn chở trên xe tải dù còn sống nhưng vẫn muối nước đá khi phát hiện (ảnh Nhật Hồ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top