Đột phá: Tim lợn có thể ghép cho tim người trong 3 năm nữa?

Tim lợn có thể được ghép cho tim người trong vòng vài năm nữa. Ảnh: Global Look Press
Tim lợn có thể được ghép cho tim người trong vòng vài năm nữa. Ảnh: Global Look Press
Tim lợn có thể được ghép cho tim người trong vòng vài năm nữa. Ảnh: Global Look Press
Lên top