Trái tim "xuyên" hai miền đem lại sự sống cho người bệnh

Bệnh nhân ghép tim đã hồi phục sau ca ghép thành công
Bệnh nhân ghép tim đã hồi phục sau ca ghép thành công
Bệnh nhân ghép tim đã hồi phục sau ca ghép thành công
Lên top