"Năm COVID", nhớ... ngày Chạp họ

Cỗ Chạp họ tại vùng quê tại huyện Lương Tài (Bắc Ninh). Ảnh: Vân Trường.
Cỗ Chạp họ tại vùng quê tại huyện Lương Tài (Bắc Ninh). Ảnh: Vân Trường.
Cỗ Chạp họ tại vùng quê tại huyện Lương Tài (Bắc Ninh). Ảnh: Vân Trường.
Lên top