Bất ngờ F0 COVID-19 chặn số cuộc gọi từ Bộ Y tế, từ chối cung cấp thông tin

Thành viên tổ truy vết làm việc liên tục, truy vết các F0 để tìm ra nguồn lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Thành viên tổ truy vết làm việc liên tục, truy vết các F0 để tìm ra nguồn lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Thành viên tổ truy vết làm việc liên tục, truy vết các F0 để tìm ra nguồn lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Lên top