Cúng ông Công ông Táo vào chiều 23 tháng Chạp được không?

Vào ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại làm mâm cỗ cúng ông Công ông Táo. Ảnh: TTVH
Vào ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại làm mâm cỗ cúng ông Công ông Táo. Ảnh: TTVH
Vào ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại làm mâm cỗ cúng ông Công ông Táo. Ảnh: TTVH
Lên top