Lễ khai giảng đặc biệt của hơn 850.000 học sinh Nghệ An

Học sinh trường Tiểu học Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tham gia lễ khai giảng đặc biệt vào sáng 5.9. Ảnh: HH
Học sinh trường Tiểu học Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tham gia lễ khai giảng đặc biệt vào sáng 5.9. Ảnh: HH
Học sinh trường Tiểu học Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tham gia lễ khai giảng đặc biệt vào sáng 5.9. Ảnh: HH
Lên top