Công đoàn ngành Y tế Nghệ An kiểm tra đơn vị “3 tại chỗ"

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tặng quà hỗ trợ công nhân thực hiện "3 tại chỗ”.  Ảnh: HT
Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tặng quà hỗ trợ công nhân thực hiện "3 tại chỗ”. Ảnh: HT
Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tặng quà hỗ trợ công nhân thực hiện "3 tại chỗ”. Ảnh: HT
Lên top