Hộp sữa, gói mì của Công đoàn tiếp sức lao động “3 tại chỗ”

Chị Cao Thị Xi Diên (trú xã Suối Cát, H.Cam Lâm, Khánh Hòa) - phải tạm nghỉ việc từ cuối tháng 7, nhận phần hỗ trợ tạm thời của công đoàn và công ty để duy trì cuộc sống trước mắt. Ảnh: P.L
Chị Cao Thị Xi Diên (trú xã Suối Cát, H.Cam Lâm, Khánh Hòa) - phải tạm nghỉ việc từ cuối tháng 7, nhận phần hỗ trợ tạm thời của công đoàn và công ty để duy trì cuộc sống trước mắt. Ảnh: P.L
Chị Cao Thị Xi Diên (trú xã Suối Cát, H.Cam Lâm, Khánh Hòa) - phải tạm nghỉ việc từ cuối tháng 7, nhận phần hỗ trợ tạm thời của công đoàn và công ty để duy trì cuộc sống trước mắt. Ảnh: P.L
Lên top