Đề xuất bổ sung giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới

Thiếu giáo viên là một trong những điểm tồn tại, hạn chế khi thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ảnh: Thế Đại
Thiếu giáo viên là một trong những điểm tồn tại, hạn chế khi thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ảnh: Thế Đại
Thiếu giáo viên là một trong những điểm tồn tại, hạn chế khi thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ảnh: Thế Đại
Lên top