Khát nước ở vùng sông nước: Tại cả thiên tai lẫn nhân tai

Bảo vệ đê ngăn lũ cứu lúa ở huyện miền núi Tri Tôn (An Giang). Ảnh: Lục Tùng
Bảo vệ đê ngăn lũ cứu lúa ở huyện miền núi Tri Tôn (An Giang). Ảnh: Lục Tùng
Bảo vệ đê ngăn lũ cứu lúa ở huyện miền núi Tri Tôn (An Giang). Ảnh: Lục Tùng
Lên top