Đồng Bằng Sông Cửu Long: Sụt lún nghiêm trọng do khai thác nước ngầm

Sạt lở tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: T.LƯU
Sạt lở tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: T.LƯU
Sạt lở tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: T.LƯU
Lên top