Nguy cơ lũ lụt kỷ lục trên Trái đất vì quỹ đạo Mặt trăng lắc lư

Bản đồ độ cao bề mặt biển năm 2021 với các chấm màu đỏ và cam thể hiện mực nước biển cao hơn bình thường từ 10 đến 15cm. Ảnh: NOAA
Bản đồ độ cao bề mặt biển năm 2021 với các chấm màu đỏ và cam thể hiện mực nước biển cao hơn bình thường từ 10 đến 15cm. Ảnh: NOAA
Bản đồ độ cao bề mặt biển năm 2021 với các chấm màu đỏ và cam thể hiện mực nước biển cao hơn bình thường từ 10 đến 15cm. Ảnh: NOAA
Lên top