Gỡ các nút thắt đang làm giảm đà tăng trưởng tại 2 vùng kinh tế lớn

Dịch bệnh COVID-19 tác động lên sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, làm giảm đà tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL. Ảnh minh họa: TL
Dịch bệnh COVID-19 tác động lên sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, làm giảm đà tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL. Ảnh minh họa: TL
Dịch bệnh COVID-19 tác động lên sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, làm giảm đà tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL. Ảnh minh họa: TL
Lên top