Khai trừ Đảng, đuổi việc nữ trưởng phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk?

Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp của bà Ái Sa - tên thật là Thảo.  Ảnh: LX
Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp của bà Ái Sa - tên thật là Thảo. Ảnh: LX
Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp của bà Ái Sa - tên thật là Thảo. Ảnh: LX
Lên top