Nữ Trưởng phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk giả mạo nhân thân thăng tiến như thế nào?

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin vụ việc Trưởng phòng Hành chính - Quản trị khai báo gian dối bằng cấp. Ảnh: HL
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin vụ việc Trưởng phòng Hành chính - Quản trị khai báo gian dối bằng cấp. Ảnh: HL
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin vụ việc Trưởng phòng Hành chính - Quản trị khai báo gian dối bằng cấp. Ảnh: HL
Lên top