Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin về việc trưởng phòng dùng bằng cấp 3 của chị gái

Bà Thảo sử dụng bằng cấp của người chị tên Sa để khai báo gian dối về bằng cấp. Ảnh: HL
Bà Thảo sử dụng bằng cấp của người chị tên Sa để khai báo gian dối về bằng cấp. Ảnh: HL
Bà Thảo sử dụng bằng cấp của người chị tên Sa để khai báo gian dối về bằng cấp. Ảnh: HL
Lên top