Hạn chế phương tiện trên Quốc lộ 5 để phòng dịch COVID-19

Phòng chống dịch COVID-19 hạn chế các phương tiện đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương. Ảnh ĐT
Phòng chống dịch COVID-19 hạn chế các phương tiện đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương. Ảnh ĐT
Phòng chống dịch COVID-19 hạn chế các phương tiện đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương. Ảnh ĐT
Lên top