Trở lại làm việc sau Tết: Tăng cường biện pháp phòng dịch COVID-19, đảm bảo sản xuất

Công nhân một doanh nghiệp điện tử tại Hà Nội trở lại làm việc sau Tết. 
Ảnh: Cao Nguyên
Công nhân một doanh nghiệp điện tử tại Hà Nội trở lại làm việc sau Tết. Ảnh: Cao Nguyên
Công nhân một doanh nghiệp điện tử tại Hà Nội trở lại làm việc sau Tết. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top