Do dịch COVID-19 nhiều trường Đại học tại Đà Nẵng giảng dạy trực tuyến

Nhằm phòng tránh đại dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, nhiều trường đại học tại Đà Nẵng đã quyết định giảng dạy trực tuyến cho sinh viên ít nhất đến cuối tháng 3.2021 (ảnh DTU)
Nhằm phòng tránh đại dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, nhiều trường đại học tại Đà Nẵng đã quyết định giảng dạy trực tuyến cho sinh viên ít nhất đến cuối tháng 3.2021 (ảnh DTU)
Nhằm phòng tránh đại dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, nhiều trường đại học tại Đà Nẵng đã quyết định giảng dạy trực tuyến cho sinh viên ít nhất đến cuối tháng 3.2021 (ảnh DTU)
Lên top