Hải Dương hạn chế xe lưu thông qua các quốc lộ trên địa bàn

Các phương tiện bị hạn chế lưu thông trên các quốc lộ qua địa bàn Hải Dương. Ảnh HN
Các phương tiện bị hạn chế lưu thông trên các quốc lộ qua địa bàn Hải Dương. Ảnh HN
Các phương tiện bị hạn chế lưu thông trên các quốc lộ qua địa bàn Hải Dương. Ảnh HN
Lên top