Hải Dương lọt top 5 địa phương có tỉ lệ cài nhiều ứng dụng Bluezone nhất

Ứng dụng Bluezone. Ảnh: LN.
Ứng dụng Bluezone. Ảnh: LN.
Ứng dụng Bluezone. Ảnh: LN.
Lên top