Phát động cài Bluezone để phòng chống COVID-19

CNVCLĐ Quận 3 cài đặt ứng dụng Bluezone theo lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh Đức Long
CNVCLĐ Quận 3 cài đặt ứng dụng Bluezone theo lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh Đức Long
CNVCLĐ Quận 3 cài đặt ứng dụng Bluezone theo lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh Đức Long
Lên top