Viettel miễn phí data và cước liên lạc hỗ trợ chống dịch COVID-19

Những người ở tuyến đầu chiến đấu với dịch COVID-19 sẽ được Viettel miễn phí data và cước liên lạc. Ảnh: CT
Những người ở tuyến đầu chiến đấu với dịch COVID-19 sẽ được Viettel miễn phí data và cước liên lạc. Ảnh: CT
Những người ở tuyến đầu chiến đấu với dịch COVID-19 sẽ được Viettel miễn phí data và cước liên lạc. Ảnh: CT
Lên top