Tổng LĐLĐVN vận động người lao động cài đặt Bluezone

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐVN lần thứ XXVII cài đặt thàng công phần mềm Bluezone sau sự hướng dẫn của phóng viên Báo Lao Động.
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐVN lần thứ XXVII cài đặt thàng công phần mềm Bluezone sau sự hướng dẫn của phóng viên Báo Lao Động.
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐVN lần thứ XXVII cài đặt thàng công phần mềm Bluezone sau sự hướng dẫn của phóng viên Báo Lao Động.
Lên top