Tổ chức “Tuần lễ ra quân” hướng dẫn CNVCLĐ cài đặt Bluezone phòng COVID -19

CNVCLĐ của Quận 3 cài đặt Bluezone theo lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh Đức Long
CNVCLĐ của Quận 3 cài đặt Bluezone theo lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh Đức Long
CNVCLĐ của Quận 3 cài đặt Bluezone theo lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh Đức Long
Lên top