Xuống tận cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt Bluezone cho người dân

Tuyên truyền việc sử dụng Bluezone tới những người dân tại Hà Giang. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tuyên truyền việc sử dụng Bluezone tới những người dân tại Hà Giang. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tuyên truyền việc sử dụng Bluezone tới những người dân tại Hà Giang. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Lên top