Đua nhau cướp lộc cầu an tại chùa Phúc Khánh

Đua nhau cướp lộc ở chùa Phúc Khánh.
Đua nhau cướp lộc ở chùa Phúc Khánh.