Dịch vụ thuê ghế ngồi "tung hoành" ngày tổ đình Phúc Khánh làm lễ cầu an