Đồng loạt ra quân sửa chữa tuyến đường sắt Bắc – Nam

Đồng loạt ra quân sửa chữa, nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam. Ảnh Hải Nguyễn
Đồng loạt ra quân sửa chữa, nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam. Ảnh Hải Nguyễn
Đồng loạt ra quân sửa chữa, nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top