Lĩnh vực, hàng hóa được phép hoạt động ở Hải Dương từ 0 giờ ngày 16.2

Cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa được phép hoạt động tại các khu dân cư. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa được phép hoạt động tại các khu dân cư. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa được phép hoạt động tại các khu dân cư. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top