Đề xuất quy hoạch đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Đồng Đăng: Phân tích chính xác, đảm bảo hiệu quả kinh tế trước khi đầu tư

Tuyến đường sắt hiện hữu Hà Nội - Đồng Đăng. Ảnh: VNR
Tuyến đường sắt hiện hữu Hà Nội - Đồng Đăng. Ảnh: VNR
Tuyến đường sắt hiện hữu Hà Nội - Đồng Đăng. Ảnh: VNR
Lên top