Đề xuất mở lại 10 đường bay nội địa từ ngày 10.10

Dự kiến sẽ khởi động lại 10 đường bay nội địa vào ngày 10.10. Ảnh Hải Nguyễn
Dự kiến sẽ khởi động lại 10 đường bay nội địa vào ngày 10.10. Ảnh Hải Nguyễn
Dự kiến sẽ khởi động lại 10 đường bay nội địa vào ngày 10.10. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top