7 địa phương đồng ý mở lại đường bay nội địa

Nhiều địa phương đã đồng ý mở lại đường bay nội địa. Ảnh: GT
Nhiều địa phương đã đồng ý mở lại đường bay nội địa. Ảnh: GT
Nhiều địa phương đã đồng ý mở lại đường bay nội địa. Ảnh: GT
Lên top