Mở lại đường bay nội địa: Ai bay?

Mở lại đường bay nội địa là đáp ứng nhu cầu đi lại bức thiết của người dân. Ảnh minh họa: T.T
Mở lại đường bay nội địa là đáp ứng nhu cầu đi lại bức thiết của người dân. Ảnh minh họa: T.T
Mở lại đường bay nội địa là đáp ứng nhu cầu đi lại bức thiết của người dân. Ảnh minh họa: T.T
Lên top