Địa phương “lắc đầu”, hàng không khó khai thác từ 5.10

Lên top