Mở đường bay: Hà Nội không gật cũng chẳng lắc

Câu trả lời của Hà Nội về việc mở đường bay là không nói có cũng chẳng bảo không. Ảnh: GT
Câu trả lời của Hà Nội về việc mở đường bay là không nói có cũng chẳng bảo không. Ảnh: GT
Câu trả lời của Hà Nội về việc mở đường bay là không nói có cũng chẳng bảo không. Ảnh: GT
Lên top