Buộc cách ly 6 người trên xe vận tải hàng hóa và 5 nhân viên quán ăn

Buộc đóng cửa đối với các quán ăn bán hàng cho lái xe vận chuyển hàng hóa vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV
Buộc đóng cửa đối với các quán ăn bán hàng cho lái xe vận chuyển hàng hóa vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV
Buộc đóng cửa đối với các quán ăn bán hàng cho lái xe vận chuyển hàng hóa vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV
Lên top