Vẫn chưa chốt được việc mở lại đường bay nội địa

3 địa phương chưa đồng ý mở lại đường bay nội địa. Ảnh Hải Nguyễn
3 địa phương chưa đồng ý mở lại đường bay nội địa. Ảnh Hải Nguyễn
3 địa phương chưa đồng ý mở lại đường bay nội địa. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top