Chuyển trọng tâm từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa các nguy cơ ô nhiễm

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Khương Trung
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Khương Trung
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Khương Trung
Lên top