Một đột phá của Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà phát biểu tại một phiên thảo luận tại Quốc hội. Ảnh: Chính phủ
Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà phát biểu tại một phiên thảo luận tại Quốc hội. Ảnh: Chính phủ
Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà phát biểu tại một phiên thảo luận tại Quốc hội. Ảnh: Chính phủ
Lên top