Bộ trưởng Trần Hồng Hà: COVID-19 là giặc, ô nhiễm môi trường là thảm họa

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời về luật BVMT sửa đổi mới được thông qua. Ảnh: Kh.Trung
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời về luật BVMT sửa đổi mới được thông qua. Ảnh: Kh.Trung
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời về luật BVMT sửa đổi mới được thông qua. Ảnh: Kh.Trung
Lên top