Chặn dịch tả lợn châu Phi, Hà Nội lập chốt liên ngành kiểm soát

Cán bộ chăn nuôi thú y Hà Nội lấy mẫu Test nhanh dịch tả châu Phi tại lò mổ Vạn Phúc, Thanh Trì
Cán bộ chăn nuôi thú y Hà Nội lấy mẫu Test nhanh dịch tả châu Phi tại lò mổ Vạn Phúc, Thanh Trì
Cán bộ chăn nuôi thú y Hà Nội lấy mẫu Test nhanh dịch tả châu Phi tại lò mổ Vạn Phúc, Thanh Trì
Lên top